• Persoonlijke begeleiding
  • Elke week nieuwe vacatures
  • Sollicitatie tips & tricks

Vind je persoonlijke jobcoach

Je wordt gematched met een jobcoach...

Vind je persoonlijke jobcoach

Menu
Events & Blog

Blockchain. Wat is het en wat is de kracht?

20 Apr 2021 Blog

In een wereld vol verandering moeten bedrijven zich voortdurend aanpassen. StarApple matcht al jaar en dag de beste developers op het gebied van onder andere JAVA, Microsoft, HTML5 enzovoort. De laatste tijd hebben wij een stijging gezien in het aantal blockchainvacatures. Grote kans dat je hebt gehoord van de term ‘blockchain’, maar wat betekent het en wat is de kracht van blockchain?

Jordi Jansen, docent Finance & Control aan de Haagse Hogeschool, geeft antwoord op die vraag vanuit zijn eigen perspectief.

Een open grootboek

Zoals eerder het internet de wereld transformeerde, biedt ook blockchaintechnologie een nieuwe infrastructuur aan die tot allerlei innovatieve mogelijkheden kunnen leiden. Het internet verplaatst digitale informatie en blockchains verplaatsen digitale waarden. Een blockchain is feitelijk niets anders dan een soort grootboek 2.0. Welke mogelijkheden biedt blockchain?

Een grootboek is niets meer dan een middel waarmee we transacties kunnen registreren. Een transactie is het verplaatsen van waarden, een ‘economische activiteit’. Wanneer u waarde overbrengt tussen twee partijen en deze waardeverplaatsing wilt registreren, werkt u met een grootboek. Een voorbeeld is het leveren van diensten en goederen. Veel waarden worden anno 2021 digitaal vertegenwoordigd. Zaken als uw water- en energieverbruik of zelfs het kopen van een boterham worden vandaag de dag digitaal geregistreerd. Omdat bijna alles wat wij waardevol achten wordt vastgelegd in grootboeken, vormen grootboeken de ruggengraat van onze huidige samenleving.

Supermarkt

Onze grootboeken hadden tot de komst van blockchains altijd centrale partijen die de transacties registreerden en het grootboek beheerden. Denk aan de supermarkt met de voorraadregistratie of de gemeente die de registratie van BSN-uitgiften verzorgt. Fijn voor de lokale gebruiker, want dit was snel en er was een centraal aanspreekpunt. Het was ook fijn voor de eigenaar van het grootboek, want wie het grootboek beheert, beheert de transacties en saldi. Diegene heeft dus ook de macht en het inzicht in de data. Hier doet zich gelijk een groot probleem voor: we moeten altijd vertrouwen op tussenpersonen om grootboeken en gegevens bij te houden, wat drie zeer belangrijke risico’s met zich meebrengt:

  • uitsluiting van deelnemers;
  • oneerlijkheid (corruptie en misbruik van macht); en
  • verlies van records als gevolg van bijvoorbeeld hacks of onkunde.
Mondiaal

Door digitalisering is de wereld nu veel beter verbonden. De grootboeken zijn naar een mondiaal niveau gegroeid en hun beheerders ook. Door de toegenomen wereldwijde digitalisering worden de hiervoor genoemde drie risico’s pijnlijk blootgelegd. Er wordt gewerkt in afgesloten omgevingen. De data zijn niet van de gebruiker, maar van de beheerder en de beheerder bepaalt wie binnen mag komen en wie niet. Soms zijn daar wettelijke eisen voor, soms ook niet.

Vertraging

Binnen het grootboek ontbreekt vaak de transparantie en is er sprake van onnodig veel complexiteit, bijvoorbeeld omdat een andere marktbeheerder in een andere regio weer een ander systeem heeft. Ook is er enorm veel transactie-inefficiëntie. Transacties zijn niet van mens tot mens – peer-to-peer zoals dat mooi heet – maar er zit een tussenpartij tussen. Een tussenpersoon zorgt voor vertraging, kost geld, en spaart data en macht op in plaats van dat hij die aan de gebruikers geeft. Stelt u zich toch eens voor hoe efficiënt en vooral hoe fijn het zou zijn om in sommige gevallen uw eigen data te kunnen beheren, daar zelf aan te verdienen en mondiaal te werken in volledige transparantie. Hier doet de blockchain haar intrede: een volledig openbaar toegankelijk transparant grootboek met in plaats van een tussenpartij, een door de community gedeelde gemeenschappelijke set regels (een protocol) die voor het registreren van de transactie bepalen of iets goed is of niet.

Wiskundig

Het vertrouwen in grootboeken verhuist van centrale tussenpartijen naar een digitale decentrale regelset, een wiskundig protocol. Daardoor zijn er nu transparante en open omgevingen waarin onze transacties worden geregistreerd. Een markt zonder muren, waar iedereen net zoveel ziet als elk ander, die ook weer goed verbindt met andere markten zonder muren. Deze publieke blockchains hebben de potentie om de maatschappij iets extra’s te bieden wat voorheen niet mogelijk was: publieke middelen die voor iedereen beschikbaar zijn én macht, verdeeld over gebruikers, in plaats van centrale partijen.

Trustmachine

Een publieke blockchain met een bijbehorende protocol wordt ook wel een trustmachine genoemd. Er is daarbij sprake van een nieuwe vorm van governance: de blockchain geeft vertrouwen in plaats van een tussenpartij. Hierdoor kan een digitale infrastructuur worden gebouwd om applicaties op te bouwen met automatisch ingebouwd vertrouwen, compliance op voorhand en een community in plaats van gesloten omgevingen. Op blockchains worden apps gebouwd, zogeheten decentrale apps (dapps). U kunt daarin allerlei waarden registreren.

Nulletjes

De nulletjes en eentjes die computers zien, kunnen van alles vertegenwoordigen uit de fysieke wereld. Denk bijvoorbeeld aan aandelen, stemrechten en goederen. Alles wat waarde heeft en kan worden gedigitaliseerd, kan worden uitgewisseld en worden vastgelegd. In combinatie met het open karakter van de transacties stelt dit ons in staat om bijvoorbeeld goederen door de hele supply chain te volgen, zelfs helemaal terug naar hun oorsprong.

Smart

Blockchain maakt ‘smart contracting’ mogelijk. Smart contracting houdt in dat u heel veel digitale handelingen kunt automatiseren via digitale beslisbomen. Een smart contract, een stukje code, is passief en wacht op uw input. Dus ‘als dit gebeurt, dan doe ik dat’. Dus behalve dat het type grootboek verandert, verandert ook nog eens de manier waarop transacties geregistreerd worden. De geschiedenis leert ons dat als verbeteringen in het grootboek of in het registreren van transacties beschikbaar zijn, wij als mensheid allemaal nieuwe dingen gaan bedenken.

Finance

De eerste sector die nu radicaal geïnnoveerd wordt is de finance sector. Het is nu zelfs mogelijk om uw eigen bank te zijn of uw eigen crowdfunding-platform. Dit gaat allemaal peer-to-peer, via een app op uw telefoon of laptop. Ook andere sectoren, zoals de gaming en logistieke industrie, staan aan de vooravond van radicale innovaties. Voorlopers zijn hard bezig met de eerste experimenten.

Privaat

Ook de private blockchain-ontwikkelingen staan niet stil. China heeft bijvoorbeeld al een eigen blockchain currency ingericht en ook de Europese Centrale Bank is er een onderzoek naar gestart. Dit vraagt natuurlijk om een fundamentele verandering in denken, want ondernemingen zijn momenteel niet gewend aan volledige transparantie.

Eisen

Maar denkt u echt dat het zo vergezocht is dat consumenten die zijn geboren in het informatietijdperk, volledige transparantie van ondernemingen zullen eisen? Hoe lang kunnen ondernemingen informatie verbergen terwijl de technische mogelijkheden voor transparantie al aanwezig zijn? En willen zij die informatie zelf verbergen?

Governance

Een belangrijk punt: blockchains stellen ons in staat om de volgende generatie applicaties te bouwen. Misschien zijn deze apps eerder beschikbaar dan u denkt. Het governance-vraagstuk is daarbij van essentieel belang: wie beheert welke toegangen? Omdat alles transparant is en met elkaar verbonden, en de gegevens betrouwbaar en verifieerbaar zijn, worden nieuwe soorten economieën met nieuwe soorten waarde mogelijk. Denk aan openbare en transparante omgevingen met peer-to-peer betaaltransacties. Verdien uw geld zelfs met ‘likes’ of betaal mensen met ‘likes’. We kunnen ook compleet nieuwe waarden vastleggen en kwantificeren in onze grootboeken. Denk bijvoorbeeld aan circulariteit of kinderarbeid.

Infrastructuren

We kunnen nu daadwerkelijk beginnen met het bouwen van wereldwijde infrastructuren die wereldwijde problemen aanpakken. Voor het eerst in de geschiedenis zijn we getuige van nieuwe vormen van open vertrouwen en gedistribueerde decentrale macht, op wereldschaal. Door blockchaintechnologie zijn er nu snellere transacties mogelijk, met eigen databeheer en privacy die automatisch gewaarborgd is.

Macht

Bij blockchain ligt de macht bij gebruikers en niet bij grote ondernemingen. In de blockchain, het decentrale transparante grootboek, krijgt iedereen toegang tot dezelfde data. Door de transparante omgeving kunt u doorbouwen op de schouders van anderen. Blockchain kan helpen in onze strijd tegen de uitdagingen waar wij in de 21e eeuw mee te maken hebben.

Het allereerste grootboek zonder infrastructuur

In 2008 vond de pseudoniem Satoshi Nakamoto een praktische oplossing om ’s werelds allereerste grootboek zonder tussenpersoon te creëren, ook wel bekend als de Bitcoin-infrastructuur. In dit gedecentraliseerde grootboek wordt de validatie en registratie van transacties door ons allemaal tegelijk gedaan in een volledig open omgeving. Dit maakt het trager op regionaal niveau, omdat iedereen het over de transactie eens moet zijn in plaats van alleen die ene persoon. Maar doordat het mondiale dekking heeft en niet met muren werkt, functioneert het mondiaal dus sneller. U maakt in een paar minuten geld over via het Bitcoin-protocol naar de andere kant van de wereld. Deze technieken schalen zich razendsnel op, vanwege het open-sourcekarakter: iedereen kan en mag er aan bijdragen.

Fatih Unal Stagiaire

>Fatih UnalStagiaire

Ik stuur je graag de nieuwste vacatures voor jouw technologie
Recruiter

Meld je aan voor de jobmail

Bedankt!

Zodra ik een nieuwe vacature heb ben jij de eerste die het hoort!